top of page
Pano Kodu:
Pano Türü:
Sanatçı:
Pano Yılı:
Yapı Türü:
Yapı Alan:
Yapı Mimar:
Ek Bilgi:
Mahalle:
İlçe:
Şehir:
Adres:
Fotoğraf:
Fotoğraf Yılı:
Görsel Bilgi:
MAL_SER_001
Seramik
Özçelik, Hüseyin
t.y.
Hastane
İç mekân
Bilinmiyor
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
Zaviye
Darende
Malatya
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
Hüseyin Özçelik
t.y.
Kişisel arşiv
bottom of page