top of page

MAKALE

Bonatz, P. & Uran F. (1965). Büyük Efes Oteli İzmir. 1965-01 (318), 5-43.

http://dergi.mo.org.tr/dergiler/2/144/1716.pdf

 

Çiftçi, A. & Tulum, H. (2021). Mimarlık-Sanat Birlikteliği ve Bir Kadın Sanatçı: Sühendan Uluğ. TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 0 (23), 77-98.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1584378

 

Çobanlı, Z. & Okur, E. (2006). Seramik Yüzey-Mekan İlişkisi ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Eğitim Programındaki Yeri. Anadolu Sanat, Anadolu Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi, Süreli Sanat ve Kültür Dergisi, 17.

https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1301/352312.pdf?sequence=1

 

Dinçer Kırca, A. & Dinç Üstündağ, D. (2020). Mimari Bağlamı Değişen Seramik Panoların İncelenmesi. Journal of Arts, 3 (4), 291-312. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1401365

 

Hayırsever, B. (2020). Jale Yılmabaşar ve Seçili Seramik Duvar Panoları Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi, 3 (5), 83-100.

https://usved.com/sayi/1ceaf875-54e5-49e9-80e7-26a76f5c4994.pdf

 

Gül Durukan, S. N., Özkeçeci, İ. & Alacalı, H. (2014). Çağdaş Mimari Yapılarda Seramik Panolar ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Uygulaması. TOJDAC, 4 (4), 71-81.

http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME4-ISSUE4_files/tojdac_v04i406.pdf

 

İpek, A. R. (2020). Çağdaş Sanat Müzesi Önerisi Olarak Anafartalar Çarşısı. İDİL, 70, 985–1014.

https://www.idildergisi.com/makale/pdf/1593728306.pdf

 

Kahraman, G. (2017). Mimari Duvar Yüzeyi Seramik Çalışmalarında Atila Galatalı’nın Yeri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 96-102.

http://www.yyusbedergisi.com/dergi/mimari-duvar-yuzeyi-seramik-calismalarinda-atilla-galatalinin-yeri20171023014823.pdf

 

Kan Ülkü, G. (2019). Mimarlık ve Sanat İşbirliği: Brüksel EXPO’58 Türkiye Pavyonu. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 497-516.

https://dergipark.org.tr/en/pub/ibad/article/642992

 

Mutlu, A., İzgi, U. & Suher, E. (1963). Topağacında Bir Apartman. ARKİTEKT, 1963-03 (312), 101-103.

http://dergi.mo.org.tr/dergiler/2/254/3505.pdf

 

Mutlu, A., İzgi, U. & Suher, E. (1967). Başak Sigorta Merkez ve T.C. Ziraat Bankası Şube Binası. ARKİTEKT, 1967-03 (327), 101-103.

http://dergi.mo.org.tr/dergiler/2/172/2166.pdf

 

Mutlu, A., İzgi, U. & Suher, E. (1968). Adnan Kunt Villası, ARKİTEKT, 1968-04 (332), 151-153.

http://dergi.mo.org.tr/dergiler/2/180/2348.pdf

 

Nuhoğlu, M. (2018). Yeni Mekânların Bezenmesinde Kullanılan Duvar Seramiklerinde Ele Alınan Tasarımların Dolaylı ve Dolaysız Tarihçilik Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Medeniyet Sanat - İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 4 (2), 139-152.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/637699

 

Uludağ, K. (1999). Seramik Duvar Panosu, Hamiye Çolakoğlu’nun Artistik Duvar Panosu Tasarımları. Anadolu Sanat Dergisi, 9, 122-132.

https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/handle/11421/943

 

Tulum, H. (2018). Mimarlık-Sanat İlişkisi: Levent Mahallesi ve Marmara Apartmanı Örneği. Istanbul I. Housing Congress Proceedings, 10-11 May 2018, 1523-1549.

https://docs.google.com/file/d/1BcDg5QBJBySubW5l_WPkadOHUT1qNw7R/edit?filetype=msword

 

Yavuz, D. (2008). Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Mimarlık–Sanat Birlikteliğinde 1950-70 Aralığı. Mimarlık, No: 344.

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=357&RecID=2138

 

Yavuz, E. (2017). Toplumla Yeni Bir Uzlaşı Alanı Tasarlama: Türkiye’de Mimarlığın Sanatla Kurduğu Diyalog. Mimarlık, No: 394.

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=408&RecID=4150

 

Yüzer, C. & Cephanecigil, G. (2021). Rebii Gorbon: Mimarlık ve Seramik Arasında Bir Kariyer. METU JFA 2021/1, (38:1), 1-22.

http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2021106.pdf

 

(1970). Vakko Turistik Elişi Eşarp ve Konfeksiyon Fabrikası. ARKİTEKT, 1970-04 (340), 159-166.

http://dergi.mo.org.tr/dergiler/2/215/2916.pdf

Aradığımız Parça Sizde Olabilir (4. Levent Mozaik Panoarlı hk), Beşiktaş Belediyesi.

https://www.besiktas.bel.tr/Files/File/mozaik_brosur.pdf

Loss of Synthesis of Modern Architecture and Art in Istanbul: Case of Izzet Şefizade Villa, Aynur Çiftçi, Journal of Architectural Conservation, December 2021. Volume 28, Issue 1, 2022, Pg. 46-68

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13556207.2021.2010431

Mimarlık-Sanat Birlikteliği ve Bir Kadın Sanatçı: Sühendan Uluğ, Aynur Çiftçi, Hande Tulum, ÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi(23), 77-98

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubaked/issue/64903/882173​

TEZ

Can, Ö.C. (2018). Ankara'da kamusal alanlardaki seramik duvar panoları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Erkol, İ. (2009). Utarit İzgi ve Türkiye’de Modern Mimarlık. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Hayırsever, B. (2020). Seramik yüzey – mekan ilişkisi ve bir duvar uygulaması. (Yayımlanmamış sanatta yeterlilik tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

Diri, M. (2014). Sıra dışı sanatsal yaratıcılık ile sıra dışı bilimsel yaratıcılık üzerine bir araştırma: Bingül Başarır ve Vahit Bademci durum (örnek olay) çalışmaları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

Deveci, K. (2012). Günümüzde Ankara'da yapılan seramik duvar panoları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güleç Hoşnut, R. (2006). Üretim tekniklerine göre seramik pano uygulamaları, Türkiye'deki örnekler ve bir sergi.  (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Kurşuncu, A. (2009). Kent mekanları olarak metrolarda seramik malzemenin kullanımı ve İstanbul örneklerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özbay, B. (2014). Artistik seramik panoların iç mekan tasarımına estetik katkısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.

Uzunköprü, Ş. G. (2006). Cumhuriyet sonrası Türk seramik sanatında kabartma yüzey üzerindeki gelişen dekoratif betimlemeler ve kişisel uygulamalar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya.

Yavuz, E. (2015). An aesthetic response to an architectural challenge: Architecture's dialogue with the arts in Postwar Turkey. (Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yalnıç, B. (2018). Cumhuriyet Dönemi Türk seramik sanatında iç mekân dekorasyon unsuru olarak seramik duvar panolarının etkisinin araştırılması ve uygulama örnekleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya

 

VİDEO

AKM'nin Seramikleri ve Türkiye'de Mimari Yapılarda Seramik, Sadi diren, Beril Anılanmert, 27 Kasım 2012, Salt Online

https://www.youtube.com/watch?v=FaHKIageykY

 

Arşivden Çıktı: Türkiye’de Mimar ve Sanatçı İş Birlikleri, 2022, SALT Online

https://saltonline.org/tr/2392/arsivden-cikti-turkiyede-mimar-ve-sanatci-is-birlikleri?home

 

Sanatı ve Esnafıyla Anafartalar Çarşısı, Necati Yalçın, Bekir Ödemiş, Aslan Başpınar, Mehmet Biçici, Erdal Öztürk, Serkan Kartal,  Ahmet Maden, Umur Toprak, 2022, Kızılcagün Tv

https://www.youtube.com/watch?v=xerrMHoFVmQ

 

Kadın Eli, Özgür Ceren Can, 2022, Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği

https://www.youtube.com/watch?v=0teW80ZltEs

 

Bedri Rahmi's Lost Mosaic Wall: Recovering History and Exhibiting Crisis, Johann Pillai, 2018, SALT Online

https://www.youtube.com/watch?v=P6WZ6StYhAw

HABER

Apartmanlardaki sanat eserleri enkaz altında, 08 Nisan 2021, Gazete Kadıköy

https://www.gazetekadikoy.com.tr/yasam/apartmanlardaki-sanat-eserleri-enkaz-altinda

Polat, G. & Özbakan, G. İstanbul’un saklı bir modern sanat müzesi: İMÇ. İAHA, 95-111.

https://genciletisimcileryarismasi.com/31-yarisma-sonuclari/project_files/10797/requirement_10.pdf

bottom of page