top of page
Pano Kodu:
Pano Türü:
Sanatçı:
Pano Yılı:
Yapı Türü:
Yapı Alan:
Yapı Mimar:
Ek Bilgi:
Mahalle:
İlçe:
Şehir:
Adres:
Fotoğraf:
Fotoğraf Yılı:
Görsel Bilgi:
IZM_SER_024
Seramik
Başarır, Bingül
1988
Fabrika
İç mekân
Bilinmiyor
-
Gaziler
Gaziler
İzmir
Fabrikanın lokasyonu tespit edilememiştir.
Bingül Başarır Arşivi
-
Diri, M. (2014). Sıra dışı sanatsal yaratıcılık ile sıra dışı bilimsel yaratıcılık üzerine bir araştırma: bingül başarır ve vahit bademci durum (örnek olay) çalışmaları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara; Yalnıç, B. (2018). Cumhuriyet Dönemi Türk seramik sanatında iç mekân dekorasyon unsuru olarak seramik duvar panolarının etkisinin araştırılması ve uygulama örnekleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya
bottom of page