top of page
Pano Kodu:
Pano Türü:
Sanatçı:
Pano Yılı:
Yapı Türü:
Yapı Alan:
Yapı Mimar:
Ek Bilgi:
Mahalle:
İlçe:
Şehir:
Adres:
Fotoğraf:
Fotoğraf Yılı:
Görsel Bilgi:
IZM_SER_023
Seramik
Başarır, Bingül
1984
Pasaj
İç mekân
Bilinmiyor
-
Alsancak
Konak
İzmir
Halkapınar, 1201. Sk. No:2, 35170
Bingül Başarır Arşivi
-
Yalnıç, B. (2018). Cumhuriyet Dönemi Türk seramik sanatında iç mekân dekorasyon unsuru olarak seramik duvar panolarının etkisinin araştırılması ve uygulama örnekleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
bottom of page