top of page
Pano Kodu:
Pano Türü:
Sanatçı:
Pano Yılı:
Yapı Türü:
Yapı Alan:
Yapı Mimar:
Ek Bilgi:
Mahalle:
İlçe:
Şehir:
Adres:
Fotoğraf:
Fotoğraf Yılı:
Görsel Bilgi:
IZM_SER_022
Seramik
Başarır, Bingül
1984
Kamu Yapısı
Giriş
Bilinmiyor
-
Alsancak
Konak
İzmir
Atatürk Caddesi 92 Anadolu Sigorta Binası 2 35210 
Bingül Başarır Arşivi; Merve Diri
-
Diri, M. (2014). Sıra dışı sanatsal yaratıcılık ile sıra dışı bilimsel yaratıcılık üzerine bir araştırma: bingül başarır ve vahit bademci durum (örnek olay) çalışmaları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara; Yalnıç, B. (2018). Cumhuriyet Dönemi Türk seramik sanatında iç mekân dekorasyon unsuru olarak seramik duvar panolarının etkisinin araştırılması ve uygulama örnekleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya
bottom of page