top of page
Pano Kodu:
Pano Türü:
Sanatçı:
Pano Yılı:
Yapı Türü:
Yapı Alan:
Yapı Mimar:
Ek Bilgi:
Mahalle:
İlçe:
Şehir:
Adres:
Fotoğraf:
Fotoğraf Yılı:
Görsel Bilgi:
ANK_SER_105
Seramik
Bora, Ülkü
1972
Ofis
İç mekân
-
Öncüoğlu Mimarlık Ofisi
Remzi Oğuz Arık
Çankaya
Ankara
Remzi Oğuz Arık Mahallesi, 06540 Çankaya/Ankara
Can Mengilibörü
-
Can, Ö.C. (2018). Ankara'da kamusal alanlardaki seramik duvar panoları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
bottom of page