top of page
Pano Kodu:
Pano Türü:
Sanatçı:
Pano Yılı:
Yapı Türü:
Yapı Alan:
Yapı Mimar:
Ek Bilgi:
Mahalle:
İlçe:
Şehir:
Adres:
Fotoğraf:
Fotoğraf Yılı:
Görsel Bilgi:
ANK_SER_101
Seramik
Çolakoğlu, Hamiye
1972
Tiyatro
İç mekân
-
DT Şinasi Sahnesi (Lale Sineması)
Remzi Oğuz Arık
Çankaya
Ankara
Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Tunus Caddesi No:92, 06680 Çankaya/Ankara
Can Mengilibörü
[2018]
Can, Ö.C. (2018). Ankara'da kamusal alanlardaki seramik duvar panoları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
bottom of page