top of page
Pano Kodu:
Pano Türü:
Sanatçı:
Pano Yılı:
Yapı Türü:
Yapı Alan:
Yapı Mimar:
Ek Bilgi:
Mahalle:
İlçe:
Şehir:
Adres:
Fotoğraf:
Fotoğraf Yılı:
Görsel Bilgi:
ANK_SER_091
Seramik
Bora, Ülkü
1971
Çarşı
İç mekân
-
Soysal Çarşısı
Cumhuriyet
Çankaya
Ankara
Cumhuriyet Mahallesi, 06420 Çankaya/Ankara
Ülkü Bora Arşivi
-
Can, Ö.C. (2018). Ankara'da kamusal alanlardaki seramik duvar panoları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
bottom of page