top of page
Pano Kodu:
Pano Türü:
Sanatçı:
Pano Yılı:
Yapı Türü:
Yapı Alan:
Yapı Mimar:
Ek Bilgi:
Mahalle:
İlçe:
Şehir:
Adres:
Fotoğraf:
Fotoğraf Yılı:
Görsel Bilgi:
ANK_SER_085
Seramik
Çolakoğlu, Hamiye
t.y.
Sinema
Cephe
-
Talip Apartmanı (Talip Sineması)
Kavaklıdere
Çankaya
Ankara
Tunali Hilmi Caddesi No:67 Kavaklıdere Mahallesi Çankaya /Ankara
Galip Kürkcü
-
Can, Ö.C. (2018). Ankara'da kamusal alanlardaki seramik duvar panoları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
bottom of page